Yrityksille

Toteutamme yrityksille ja työyhteisöille suunnattuja johtajuutta, vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa kehittäviä koulutuksia ja valmennuksia. Koulutukset pohjautuvat luonnossa liikkumiseen ja luonnon tarjoamien olosuhteiden hyödyntämiseen.
Luonto mahdollistaa uuden oppimisen. Tiedot ja taidot karttuvat toimiessamme itsellemme vieraassa ympäristössä. Ennen kaikkea opimme uutta itsestämme ja ympärillä olevista ihmisistä sekä löydämme uusia fyysisiä ja psyykkisiä vahvuuksia. Yllättävät tilanteet, epävarmuustekijät ja uuden äärelle asettautuminen vahvistavat päätöksentekokykyä, ryhmässä toimimista ja toisten huomioimista. Luonto opettaa rauhoittumaan perusasioiden äärelle ja asettaa uudenlaiset mittasuhteet arjen ongelmille.

Yritykset ja työyhteisöt voivat hyötyä suurestikin luonnon tarjoamista uusista olosuhteista. Sitä kautta voi löytyä ratkaisuja, uusia ideoita ja vahvuuksia, jotka kannattelevat pitkälle eteenpäin ja mahdollistavat muutoksen.

Laadimme jokaiselle yrityksille ja yhteisöille oman tarvelähtöisen suunnitelman. Koulutuksemme sisältävät suunnittelupalaverin (etä), ennakkotapaamisen (verkko) sekä toimintaosuuden (3 pv). Kysy rohkeasti lisää!